Nombolelo Mkiva Florance Mbiza Andile Mkiva Numsi Nyanga Nosiphiwo Ntloko
Lindiwe Gqwethani Zolisa Mkiva Chuma Mkiva
Girl child in Africa Bursary
Mildred Mbiza Sandiswa Nombakuse
Nonpumelo Rasmani